Sala de peses

culturisme | fitness |

Cercador

Links:

Culturisme

Culturisme

El culturisme o Productes sexe ( "bodybuilding" és el terme anglès) és un tipus d'esport basat generalment en exercici físic intens, generalment anaeròbic, consistent la majoria de vegades en l'entrenament amb peses, amb la finalitat sol ser l'obtenció d'un cos amb musculatura hipertrofiada (el més definit, voluminós i proporcionat muscularment possible). També se sol anomenar musculació a l'activitat encaminada a hipertrofiar el múscul (la seva diferència amb el culturisme és que la musculació no exigeix poses com a objectiu del treball muscular).

Per assolir un desenvolupament muscular extraordinari, els culturistes han de concentrar-se en tres línies bàsiques d'acció:

1a Aixecament de pes contra resistència: L'entrenament amb peses provoca transformacions induïdes en les fibres musculars. Això es coneix com microtrauma. Aquestes petites lesions al múscul contribueixen al cansament experimentat després de l'exercici. La reparació dels microtraumas (paper jugat per les anomenades "cèl lules satèl lit" que es troben al voltant de les fibres musculars) forma part del creixement muscular (hipertròfia). Per a l'entrenament culturista s'utilitzen normalment rutines d'entrenament organitzades en sèries i repeticions, al costat de planificacions temporals d'entrenament (en micro-, meso-i macrocicles).

2a Una dieta d'alta qualitat incorporant proteïnes addicionals: El creixement i reparació, però, no poden tenir lloc sense una adequada nutrició. Un culturista té requeriments de proteïnes més grans que els d'una persona sedentària per reparar el dany causat per l'entrenament amb peses. A més de les proteïnes, els carbohidrats són molt importants per l'aportació d'energia durant l'entrenament. Les proporcions que solen recomanar a nivell nutricional són variables, en funció del biotip de l'atleta (ecto-, meso-o endomorfisme). De forma molt vaga, podrien donar-se les següents:

  • 60% de carbohidrats
  • 30% de proteïnes
  • 10% de greixos

3a Un descans apropiat per facilitar el creixement: Sense un descans adequat i son el cos no troba oportunitat per reconstruir i reparar les fibres danyades. Són necessàries unes vuit hores com a mínim de descans per a un fisicoculturista per trobar-se en bon estat a la següent sessió d'entrenament.